Heading sustainability

Ścieżki nawigacji

Zmiany klimatu

Zmiany klimatyczne są jednym z największych globalnych wyzwań. Dlatego działamy zgodnie z celami wyznaczonymi przez międzynarodowe protokoły klimatyczne i zobowiązujemy się do redukcji emisji CO2 we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność.

W 2017 r. firma Buzzi Unicem ogłosiła cel zmniejszenia emisji CO2 o 5% do końca 2022 roku.

Dzięki naszym wysiłkom, zwłaszcza w ubiegłym roku, możemy potwierdzić, że cel ten został osiągnięty.

Co więcej, w 2022 r. Buzzi Unicem opublikowało swoją mapę drogową "Our Journey to Net Zero", długoterminowy plan dekarbonizacji, wyznaczający cele na lata 2030 i 2050, zgodnie z celami określonymi w Europejskim Zielonym Ładzie.