Heading sustainability

Ścieżki nawigacji

Środowisko

Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy jest ciągłe dążenie do spełniania zobowiązań wobec klientów, właścicieli, pracowników, środowiska naturalnego, społeczności lokalnej i innych interesariuszy. Deklarowaną politykę realizujemy w oparciu o filozofię odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju.