Heading sustainability

Ścieżki nawigacji

Środowisko

Definiując naszą strategię biznesową, zawsze bierzemy pod uwagę i oceniamy kwestie środowiskowe. W Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. skupiamy się na procesach, technologiach i materiałach, które pozwalają na zmniejszenie zużycia energii i zasobów naturalnych, promując aspekty środowiskowe, takie jak redukcja emisji, wykorzystanie energii alternatywnej i odnawialnej. Nasza uwaga skupia się również na wykorzystaniu materiałów pochodzących z recyklingu i odzyskiwaniu wytworzonych odpadów.