Heading cement

Ścieżki nawigacji

SOLIDUR

SOLIDUR® może być stosowany w gruntach zróżnicowanych pod względem uziarnienia, porowatości i zagęszczenia, w gruntach podatnych na wypłukiwanie drobnych ziaren (zjawisko sufozji) i przebicia, w gruntach zalegających w starorzeczach oraz w gruntach powstałych w wyniku działalności człowieka (antropogenicznych).

SOLIDUR® MIP 05


Przeznaczony jest do wykonywania w budownictwie melioracyjnym przegród przeciwfiltracyjnych z zawiesiny twardniejącej, realizowanych przy użyciu urządzęń wiertniczych, obrotowych tzw. metodą wgłębnego mieszania (DMM).

SOLIDUR® 274 RV


Zawiesina twardniejąca, sporządzona na bazie tego produktu przeznaczona jest do wykonywania przesłon przeciwfiltracyjnych, realizowanych metodą wykopów wąskoprzestrzennych. Może być stosowana do wykonywania ścian szczelinowych, wypełniania pustych przestrzeni w gruncie, uszczelniania rowów, kanałów itp.

SOLIDUR - zastosowanie