Heading beton

Ścieżki nawigacji

Podsypki i Stabilizacje

Podsypki i stabilizacje produkowane w naszych zakładach oparte są wyłącznie na składnikach zgodnych z Polskimi Normami.

 

podsypki Dyckerhoff

Podsypki cementowo-piaskowe przeznaczone są do stosowania w robotach brukarskich jako warstwa wyrównująca pod nawierzchnię z kostki brukowej, płyt chodnikowych oraz elementów małej architektury takich jak krawężniki, obrzeża i koryta odwadniające.

  • podsypki oferujemy m.in. w wariantach: 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:8.

 

stabilizacje Dyckerhoff

Stabilizacje to mieszanki produkowane zgodnie z PN-S-96012:1997 i przeznaczone do wykonania podbudowy zasadniczej, podbudowy pomocniczej lub warstwy ulepszonego podłoża w budownictwie drogowym. Mogą być stosowane do wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej obciążonej ruchem kategorii od KR1 do KR6.

  • stabilizacje cementowe oferujemy w wariantach: Rm 0,5-1,5MPa; 1,5-2,5MPa oraz 2,5-5,0 MPa
  • produkcja przy użyciu kruszyw o uziarnieniu 0-2mm; 0-8mm lub 0-16mm.

 

informacje dodatkowe

  • transport za pomocą samochodów samowyładowczych wywrotki

 

Skontaktuj się z najbliższą wytwórnią Dyckerhoff!

Jeżeli potrzebujesz konsultacji i porady - jesteśmy do Twojej dyspozycji.