Heading beton

Ścieżki nawigacji

Beton Towarowy

Podstawowa produkcja i dostawa betonu odbywa się według: PN-EN 206+A2:2021-08 „Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność” i PN-B-06265:2022-08 „Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność -- Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-08”.

Istnieje możliwość zamówienia betonu, którego właściwości określają inne normy niż przywołane powyżej (np. nasiąkliwość, wodoszczelność). Produkujemy także inne mieszanki możliwe do wykonania na bazie cementu.

Beton Standardowy Beton Standardowy

Szeroki zakres zastosowań.

Beton Nawierzchniowy Beton Nawierzchniowy

Nowoczesna infrastruktura drogowa.

Beton Kontraktorowy Beton Kontraktorowy

Pale fundamentowe i ściany szczelinowe.

Beton Posadzkowy Beton Posadzkowy

Odporność na obciążenia.

Podsypki i Stabilizacje Podsypki i Stabilizacje

Podbudowa wyrównująca i stabilizacja powierzchni.