Heading sustainability

Ścieżki nawigacji

Redukcja emisji

Główne emisje związane z produkcją klinkieru, inne niż CO2, to emisje pyłu, NOx i SO2.

Dowiedz się więcej o naszych wynikach w 2022 roku:

 

-76%

niższa emisja pyłowa od 2017 roku
 

Emisja pyłowa została zmniejszona dzięki instalacji nowych systemów filtracji.
Tlenki azotu (NOx), pochodzące ze spalania w piecach do wypału klinkieru, zostały zredukowane za pomocą systemów redukcji wykorzystujących roztwory mocznika lub amoniaku oraz niskoemisyjnych palników nowej generacji.
 

-14%

niższa emisja NOx od 2017 roku


-19%

niższa emisja SOx od 2017 roku


Emisje dwutlenku siarki (SO2), pochodzące z zawartości siarki w surowcach naturalnych i paliwach, są kontrolowane poprzez narzucenie ścisłych limitów zawartości siarki w zakupionych surowcach i paliwach.