Heading cement

Ścieżki nawigacji

LIPIDUR

LIPIDUR® Przeznaczony jest do wykorzystania w budownictwie infrastruktury drogowej i innych pracach inżynieryjnych do ulepszania i stabilizacji przewilgoconych gruntów spoistych i małospoistych o niskiej nośności.

LIPIDUR® D1


Spoiwo o nazwie normowej HRB N3 - K 50, W 40 (spoiwo drogowe normalnie wiążące) i wytrzymałości po 56 dniach w przedziale 22,5 ÷ 42,5 MPa. Właściwości tego spoiwa pozwalają na zastosowanie go w budownictwie drogowym przy wzmacnianiu podłoża gruntowego oraz wykonywaniu dróg gruntowych, osuszaniu gruntów mocno przewilgoconych o niskiej nośności bez konieczności uzyskania w krótkim czasie wysokich wymagań wytrzymałościowych. Przeciwnie do spoiw popiołowych i wapiennych wiąże i twardnieje również pod wodą.

LIPIDUR® DF


Spoiwo o nazwie normowej oznaczonej jako HRB E3 (spoiwo drogowe szybkowiążące) i wytrzymałości po 28 dniach w przedziale 22,5 ÷ 42,5 MPa. Posiada wszechstronne zastosowanie w budownictwie drogowym przy wzmacnianiu podłoża gruntowego oraz wykonywaniu podbudów drogowych oraz mieszanek mineralnych związanych spoiwem hydraulicznym. W zastosowaniu zbliżony do właściwości cementu, lecz z wyraźnie większą zdolnością do osuszania gruntów zawierających części ilaste.

 

LIPIDUR - zastosowanie