Heading cement

Ścieżki nawigacji

CEM II/B-V 32,5 R

CEM II/B-V 32,5 R jest cementem portlandzkim popiołowymi klasy 32,5 o wysokiej wytrzymałości wczesnej oznaczanej przez R.  Najpopularniejsze obszary zastosowań to: beton do klasy C30/37, jastrychy, posadzki,  stabilizacja gruntów, czy drobne elementy betonowe. Oferowany jest jako cement  workowany.