Heading o firmie

Ścieżki nawigacji

BHP

Całkowite zero – obecnie załoga cementowni pracuje bez wypadku ponad tysiąc dni. Osiągamy to dzięki zaangażowaniu pracowników w działania na rzecz poprawy skuteczności działania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, ich proaktywnemu podejściu do kwestii bezpieczeństwa, wykrywaniu zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych. Jako Pracodawca dokładamy wszelkich starań, aby stale poprawiać warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.”

Zasady dla firm zewnętrznych

Kalendarium wydarzeń BHP


Cementownia Dyckerhoff Polska świętuje siódmy rok bez wypadku, co potwierdza 2 500 dni bez żadnych incydentów z udziałem pracowników. Zarząd uznaje to za wielki sukces zarówno załogi, jak i podwykonawców.


W 2023 roku odbyły się po raz drugi Zawody w Ratownictwie Medycznym Przemysłu Cementowego w Polsce, w których uczestniczyło 13 drużyn z ponad 60 zawodnikami. Organizowane przez Stowarzyszenie Producentów Cementu we współpracy z Eskulapem, wydarzenie skupiło się na doskonaleniu umiejętności z zakresu pierwszej pomocy poprzez cztery trudne zadania i symulacje.


Firma Dyckerhoff realizuje kampanię bezpieczeństwa. Priorytetem jest unikanie wypadków, a kampania opiera się na zasadzie, że bezpieczeństwo pracy dotyczy wszystkich. Poprzez otwartą politykę informacyjną, szkolenia i dialog z pracownikami, firma stawia na integrację pracowników i tworzenie odpowiedzialnego środowiska pracy. Kampania obejmuje cztery etapy realizowane przez rok w lokalizacjach Dyckerhoff w Polsce, Niemczech, Luksemburgu, Holandii, Czechach i na Ukrainie.


Srebro w Pierwszych Zawodach w Ratownictwie Medycznym Przemysłu Cementowego w Polsce - Dyckerhoff Polska reprezentowały dwie drużyny: ekipa męska oraz jedyna na zawodach pełna drużyna żeńska. Nasze drużyny zaprezentowały się w mistrzowski sposób, przedstawiając pełne spektrum umiejętności, wyszkolenia, rewelacyjnej koordynacji działań i współpracy pomiędzy członkami zespołów co w rezultacie zapewniło nam srebrny medal.


Konkurs BHP dla firm podwykonawczych – zorganizowaliśmy spotkanie podsumowujące prace firm podwykonawczych w sezonie remontowym 2021/2022. Firmy pracujące najbezpieczniej i zarazem promujące bezpieczeństwo pracy zostały odznaczone symboliczną statuetką „Bezpieczna praca”.


Dyckerhoff Polska jest zaangażowany w ochronę zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, dlatego jako odpowiedzialny pracodawca dał możliwość wszystkim pracownikom wykonywania darmowych testów antygenowych na obecność wirusa SARS Cov2 (Covid-19) oraz badań ustalających poziom przeciwciała IgG.


Uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001:2018. Posiadanie certyfikowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy to potwierdzenie, że Dyckerhoff Polska jest zaangażowany w ochronę zdrowia i zapewnienie ludziom bezpieczeństwa w pracy. W praktyce zarówno życie jak i zdrowie pracowników, partnerów biznesowych, a jednocześnie gości oraz klientów jest lepiej chronione, a oni sami czują się pewniej, przebywając w miejscu objętym certyfikacją.


Konferencja z udziałem PIP „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Byliśmy jej głównym organizatorem.


Nagroda PIP; Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. otrzymała prestiżową nagrodę w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy ,,Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Doceniono ogromny wkład firmy w poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy.


Ćwiczenia na obiektach cementowni z udziałem Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 oraz ratowników z OSP Kowala i Wola Murowana.


Ewakuacja budynku administracyjno-biurowego przeprowadzona przy współudziale OSP Wola Murowana. Epizod ćwiczeń zakładał całkowite zadymienie pięter budynku i jak najszybszą ewakuację wszystkich osób znajdujących się w budynku do miejsca zbiórki.


Wyróżnienie Państwowej Inspekcji Pracy za udział w programie prewencyjnym „STOP wypadkom; Zarządzanie BHP – prewencja wypadkowa, spełnienie minimalnych wymagań BHP przez użytkowe maszyny i urządzenia.