Heading o firmie

Ścieżki nawigacji

BHP

Dyckerhoff Polska ogromną wagę przywiązuje do zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy dla pracowników oraz podwykonawców, realizujących swoje zadania na terenie zakładu. Podejmując różnorodne działania, dążymy do utrzymania wysokich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszyscy pracownicy są aktywnie zaangażowani w poprawę bezpieczeństwa poprzez zgłaszanie inicjatyw. Regularne szkolenia pomagają w kształtowaniu dobrych nawyków oraz promują bezpieczne i odpowiedzialne zachowania. Ponadto, istotną rolę odgrywa omawianie zagadnień bezpieczeństwa z pracownikami, sąsiadami, władzami i innymi zainteresowanymi stronami.

Zasady dla firm zewnętrznych

Kalendarium wydarzeń BHP

Dzień Bezpieczeństwa 2024
Dzień Bezpieczeństwa 2024 - po raz trzeci został przeprowadzony konkurs z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla firm podwykonawczych. Wręczenie nagród odbyło się podczas dorocznego spotkania w ramach Dnia Bezpieczeństwa.


Cementownia Dyckerhoff Polska świętuje siódmy rok bez wypadku, co potwierdza 2 500 dni bez żadnych incydentów z udziałem pracowników. Zarząd uznaje to za wielki sukces zarówno załogi, jak i podwykonawców.


W 2023 roku odbyły się po raz drugi Zawody w Ratownictwie Medycznym Przemysłu Cementowego w Polsce, w których uczestniczyło 13 drużyn z ponad 60 zawodnikami. Organizowane przez Stowarzyszenie Producentów Cementu we współpracy z Eskulapem, wydarzenie skupiło się na doskonaleniu umiejętności z zakresu pierwszej pomocy poprzez cztery trudne zadania i symulacje.


Firma Dyckerhoff realizuje kampanię bezpieczeństwa. Priorytetem jest unikanie wypadków, a kampania opiera się na zasadzie, że bezpieczeństwo pracy dotyczy wszystkich. Poprzez otwartą politykę informacyjną, szkolenia i dialog z pracownikami, firma stawia na integrację pracowników i tworzenie odpowiedzialnego środowiska pracy. Kampania obejmuje cztery etapy realizowane przez rok w lokalizacjach Dyckerhoff w Polsce, Niemczech, Luksemburgu, Holandii, Czechach i na Ukrainie.


Srebro w Pierwszych Zawodach w Ratownictwie Medycznym Przemysłu Cementowego w Polsce - Dyckerhoff Polska reprezentowały dwie drużyny: ekipa męska oraz jedyna na zawodach pełna drużyna żeńska. Nasze drużyny zaprezentowały się w mistrzowski sposób, przedstawiając pełne spektrum umiejętności, wyszkolenia, rewelacyjnej koordynacji działań i współpracy pomiędzy członkami zespołów co w rezultacie zapewniło nam srebrny medal.


Konkurs BHP dla firm podwykonawczych – zorganizowaliśmy spotkanie podsumowujące prace firm podwykonawczych w sezonie remontowym 2021/2022. Firmy pracujące najbezpieczniej i zarazem promujące bezpieczeństwo pracy zostały odznaczone symboliczną statuetką „Bezpieczna praca”.


Dyckerhoff Polska jest zaangażowany w ochronę zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, dlatego jako odpowiedzialny pracodawca dał możliwość wszystkim pracownikom wykonywania darmowych testów antygenowych na obecność wirusa SARS Cov2 (Covid-19) oraz badań ustalających poziom przeciwciała IgG.


Uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001:2018. Posiadanie certyfikowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy to potwierdzenie, że Dyckerhoff Polska jest zaangażowany w ochronę zdrowia i zapewnienie ludziom bezpieczeństwa w pracy. W praktyce zarówno życie jak i zdrowie pracowników, partnerów biznesowych, a jednocześnie gości oraz klientów jest lepiej chronione, a oni sami czują się pewniej, przebywając w miejscu objętym certyfikacją.


Konferencja z udziałem PIP „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Byliśmy jej głównym organizatorem.


Nagroda PIP; Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. otrzymała prestiżową nagrodę w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy ,,Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Doceniono ogromny wkład firmy w poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy.


Ćwiczenia na obiektach cementowni z udziałem Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 oraz ratowników z OSP Kowala i Wola Murowana.


Ewakuacja budynku administracyjno-biurowego przeprowadzona przy współudziale OSP Wola Murowana. Epizod ćwiczeń zakładał całkowite zadymienie pięter budynku i jak najszybszą ewakuację wszystkich osób znajdujących się w budynku do miejsca zbiórki.


Wyróżnienie Państwowej Inspekcji Pracy za udział w programie prewencyjnym „STOP wypadkom; Zarządzanie BHP – prewencja wypadkowa, spełnienie minimalnych wymagań BHP przez użytkowe maszyny i urządzenia.