Ścieżki nawigacji

Dzień Bezpieczeństwa 2024
01 lipca 2024

Dzień Bezpieczeństwa 2024

Bezpiecznie w Dyckerhoff Polska

- Bezpieczeństwo to dla nas absolutny priorytet - mówił Mirosław Majchrowicz, prezes zarządu Dyckerhoff Polska sp. z o.o. podczas dorocznego spotkania z interesariuszami firmy w ramach Dnia Bezpieczeństwa, który odbył się 14 czerwca w Nowinach. - Dziękuję naszym pracownikom za zaangażowanie i współpracującym firmom zewnętrznym, które także doskonalą swoje działania w dziedzinie BHP. Dzięki temu wspólnie dbamy o bezpieczeństwo i już 7 i pół roku pracujemy bez wypadku.

Spotkanie z zarządem firmy oraz przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Gminy Nowiny i związków zawodowych było okazją do rozstrzygnięcia konkursu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przeznaczonego dla firm podwykonawczych. Zaprezentowano również dobre praktyki spółki w tym zakresie.

Już po raz trzeci zwycięzcy konkursu zostali wybrani na podstawie oceny dokonanej przez kierowników projektów Dyckerhoff Polska, przedstawicieli produkcji, utrzymania ruchu oraz służby BHP.

Przedstawiciele kierownictwa: prezes Mirosław Majchrowicz oraz Nataliia Pryimak, dyrektor ds. finansów i zakupów wręczyli pamiątkowe statuetki dla zwycięskich firm remontowych i podwykonawczych.

Wśród dużych firm nagrodzono: Zakład Usług Remontowych i Produkcyjnych ZURiP S.A. , MARAT sp. z o.o., Biko Serwis sp. z o.o. sp. k., a także SSE Polska sp. z o.o., ZUR MARBO s.c., Przedsiębiorstwo Handlowo Techniczne SUPON Sp. z o.o.

W kategorii średnich firm nagrody przyznano: Zakładowi Mechaniki Przemysłowej ZMP s.c., WD BUDOWNICTWO sp. z o.o., Zakładowi Prac na Wysokości Partner Stefan Gumula (który otrzymał także nagrodę specjalną), oraz firmom: Wiskol 1 sp. z o.o.,  TORBUD Andrzej Sołtys, Demeter sp. z o.o.

Zaś w kategorii małych firm nagrody otrzymali: ELPRO Mateusz Zapała, P.H.U. DARMAR sp. j., Wodwent System Krzysztof Bęben, oraz P.P.H.U. Kobex Grzegorz Nowakowski, RBM Technik i Marek Janikowski P.P.H.U. Hydromar.

Specjalne wyróżnienia powędrowały do P.P.H TARIZOLACJA Sp. z o.o. oraz do Działu Utrzymania Ruchu firmy Dyckerhoff Polska sp. z o.o.

Statuetki lidera w procesie kształtowania wysokiej kultury bezpieczeństwa i promowania proaktywnych postaw BHP w 2023 roku odebrały związki zawodowe: ZZ  BUDOWLANI reprezentowani przez przewodniczącego Zbigniewa Janowskiego oraz Annę Bujnowską i NSZZ „Solidarność”, reprezentowany przez wiceprzewodniczącego Kazimierza Pasternaka.

Jacek Starula, Kierownik Działu BHP zaprezentował dobre praktyki i inicjatywy BHP, realizowane w Dyckerhoff Polska w zakresie doskonalenia prewencji wypadkowej i stałego ponoszenia jakości bezpieczeństwa w zakładzie. Za najlepsze inicjatywy dotyczące poprawy stanu BHP w 2023 roku wyróżniono pamiątkowymi statuetkami pracowników firmy: Romana Stępnia, Jacka Zimnickiego oraz Czesława Borka.

Niespodzianką dla prezesa zarządu Mirosława Majchrowicza oraz kierownika produkcji Dariusza Sokołowskiego były złote odznaczenia „Zasłużony dla budownictwa”, które przyznali im przedstawiciele związków zawodowych.

Po części oficjalnej Zarząd zaprosił gości do zwiedzenia zakładu. Atrakcją był przejazd na kopalnię Zakładu Górniczego „Kowala” i uczestnictwo w pokazie kruszenia skał tzw. pokazie strzelania. Goście mogli także zapoznać się z procesem produkcji, zobaczyć centralną sterownię i  laboratorium. Była też rzadka okazja zobaczenia pieca wypału klinkieru.

Dzień Bezpieczeństwa Dyckerhoff Polska zakończył wspólny obiad, przy którym była okazją do rozmów biznesowych i towarzyskich.