Heading beton

Ścieżki nawigacji

Beton Standardowy

Beton to materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu. Proces produkcji* odbywa się na węzłach betoniarskich i jest w pełni zautomatyzowany. Mieszanka betonowa dostarczana jest na budowę za pomocą betonowozów lub - w przypadku mieszanek półsuchych - samochodami samowyładowczymi.

 

właściwości świeżej mieszanki betonowej

 • konsystencja dla betonów zwykłych V0 oraz S1 do S5
 • urabialność, ‘pompowalność’

 

standardowe cechy stwardniałego betonu zwykłego*

 • wytrzymałość na ściskanie, określona w klasach od C8/10 do C55/67
 • gęstość w stanie suchym od 2000 do 2600 kg/m3
 • stopień wodoszczelności
 • odporność betonu na działanie mrozu - klasy ekspozycji od XF1 do XF4
 • ognioodporność - klasa A1
 • wysoka trwałość w stosunku do innych materiałów budowlanych

 

informacje dodatkowe

 • wbudowanie za pomocą pompy, kosza lub bezpośrednio z betonomieszarki
 • konieczne zagęszczenie mieszanki betonowej (wibrowanie)
 • pielęgnacja jak dla betonów zwykłych

 

* Podstawowa produkcja i dostawa betonu odbywa się według: PN-EN 206+A2:2021-08 „Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność” i PN-B-06265:2022-08 „Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność -- Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-08”.

 

Skontaktuj się z najbliższą wytwórnią Dyckerhoff!
lokalizacja i adresy naszych zakładów

Jeżeli potrzebujesz konsultacji i porady - jesteśmy do Twojej dyspozycji.