Heading beton

Ścieżki nawigacji

Beton Kontraktorowy

Beton kontraktorowy wykorzystuje się przy pracach geotechnicznych takich jak budowa ścian szczelinowych czy pali fundamentowych. Prace prowadzone są metodą ‘contractor’. Mieszanka betonowa układana jest pod cieczą stabilizującą za pomocą rury wlewowej (tzw. kontraktor), który zapobiega jej zanieczyszczeniu i segregacji. Beton formowany jest bezpośrednio w gruncie od dna szczeliny lub pala. Mieszanka ma płynną konsystencję i jest łatwo pompowalna. Dostarczona w miejsce przeznaczenia swobodnie się rozpływa, wypełnia wolne przestrzenie i równomiernie układa się wokół zbrojeń.

 

charakterystyka

 • produkcja w klasach wytrzymałości na ściskanie C20/25 i wyższych*
 • konsystencja mieszanki w klasie S4
 • współczynnik w/c < 0,6
 • gęstość mieszanki ≈ 2300 kg/m³
 • stopień wodoszczelności W6 i wyższy
 • mieszanka zagęszcza się pod ciężarem własnym
 • dobrze pompowalna
 • odporna na segregację składników
 • o niskiej lepkości
 • transport betonowozem

 

zastosowanie

 • wykonywanie ścian szczelinowych (barier w podłożu tzw. przegród przeciwfiltracyjnych)
 • wzmacnianie wgłębne słabego podłoża tzw. pale wiercone (np. metodą palowania FDP, CFA itp.)
 • iniekcje służące zagęszczaniu podłoża

 

* Podstawowa produkcja i dostawa betonu odbywa się według: PN-EN 206+A2:2021-08 „Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność” i PN-B-06265:2022-08 „Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność -- Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-08”.
PN-78/B-02483 Pale wielkośrednicowe wiercone. Wymagania i badania.
PN-EN 1536:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale wiercone.
PN-EN 1536+A1:2015-08 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale wiercone.
PN-EN 1538:2002 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ściany szczelinowe.
PN-EN 1538+A1:2015-08/Ap1:2017-11. Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ściany szczelinowe.

 

Skontaktuj się z najbliższą wytwórnią Dyckerhoff!

Jeżeli potrzebujesz konsultacji i porady - jesteśmy do Twojej dyspozycji.