Heading beton

Ścieżki nawigacji

Jak prawidłowo zagęszczać mieszankę betonową?

Zagęszczenie mieszanki betonowej należy wykonać podczas jej układania. To istotny element betonowania i wpływa na trwałość gotowych elementów. Wyróżniamy dwie metody:

 • zagęszczanie ręczne, tj. sztychowanie, wałowanie lub ubijanie mieszanki betonowej specjalnymi prętami
 • zagęszczanie mechaniczne tzw. ‘wibrowanie betonu’, polegające na wprawianiu mieszanki w drgania

 

wibrowanie betonu

Mieszankę betonową zagęszcza się mechanicznie, używając do tego celu wibratorów, których drgania powodują usunięcie pęcherzyków powietrza zawartych w mieszance i bardziej zbite ułożenie ziaren kruszywa. Zapewnia równomierne otulenie zbrojenia i szczelne wypełnienie szalunków. Beton osiąga jednorodną strukturę i założoną wytrzymałość. Wyróżniamy:

 • wibrowanie wgłębne - przy użyciu wibratorów ‘buławowych’ tzw. buławy o średnicy 40 - 70 mm
 • wibrowanie powierzchniowe - stosując listwy wibracyjne lub listwy pływające np. do układania płaskich powierzchni

 

wytyczne wibrowania przy użyciu buławy

 • zasięg działania buławy jest 10x większy niż jego średnica - dobieramy buławę w zależności od wielkości wibrowanego elementu
 • po uruchomieniu buławę wibratora szybkim ruchem zanurzamy pionowo w mieszance betonowej do połowy jej grubości
 • po 20-30 sekundach powoli podnosimy do góry i przenosimy bez wyłączania na kolejne miejsce
 • zagęszczać należy  w ciągłych i stałych odstępach
 • zagłębienie buławy powinno sięgać do dna deskowania a przy betonowaniu warstwami, częściowo wchodzić do warstwy niższej ok. 10 cm (aby przemieszać ze sobą warstwy)
 • przy wykonywaniu większych elementów należy pamiętać, że zagęszczanie betonu powinno odbywać się warstwami nie grubszymi niż 50 cm
 • odstęp między punktami, w których następuje zanurzenie buławy wibratora, nie powinien wynosić więcej niż 1,5 średnicy zasięgu działania, tak aby zapewnić wibrację w całym przekroju elementu
 • należy zapewnić nakładanie się poszczególnych pól działania wibratora, nie pozostawiając przestrzeni niedowibrowanych

+ miejsce zanurzenia wibratora

 

samozagęszczalny beton SCC

 • zagęszczanie i odpowietrzanie mieszanki odbywa się pod własnym ciężarem tzn:
  beton SCC zagęszcza się pod własnym ciężarem bez potrzeby wibrowania mechanicznego, natomiast
  beton ASCC przy niewielkim nakładzie energii np. delikatnym sztychowaniu

 

Skontaktuj się z najbliższą wytwórnią Dyckerhoff!

Jeżeli potrzebujesz konsultacji i porady - jesteśmy do Twojej dyspozycji.