Cement - Dyckerhoff Polska

Heading cement

Ścieżki nawigacji

Cement

Cement jest spoiwem wiążącym dla materiałów budowlanych: zapraw i betonu, utwardzającym hydraulicznie. Najczęściej jest to szary proszek, który produkowany jest w procesach wielkoprzemysłowych z takich surowców jak: kamień wapienny, glina, piasek oraz komponentów żelazonośnych. Z powodu swojej wysokiej wytrzymałości oraz trwałości betonu, cement jest jednym z najważniejszych spoiw wiążących. Poprzez domielanie różnych dodatków, jak np.: żużel, popioły lotne oraz kamień wapienny można produkować cementy, charakteryzujące się różnymi własnościami chemicznymi i fizycznymi.

Cement portlandzki zawiera głównie klinkier. O właściwościach cementów portlandzkich decyduje z jednej strony złoże surowca a z drugiej jego przygotowanie. Tak więc aktywność zależy od substancji mineralnych zawartych w surowcach a krzywa wytrzymałości zależy w zasadzie od stopnia zmielenia.

Na skutek konieczności redukcji CO2 szczególne zalety cementów portlandzkich będą w przyszłości znajdowały zastosowanie tylko w przypadku specjalnych wymagań.

Cement portlandzki wapienny zawiera głównie klinkier i drobno zmielony kamień wapienny.

Cement portlandzki popiołowy zawiera głównie klinkier i jako kolejny dodatek główny popiół lotny krzemionkowy.

Cement portlandzki wieloskładnikowy zawiera głównie klinkier oraz kombinację takich składników głównych jak: popiół lotny krzemionkowy, drobno zmielony kamień wapienny, czy granulowany żużel wielkopiecowy.

Cement hutniczy zawiera jako składnik główny obok klinkieru granulowany żużel wielkopiecowy.

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

Cement Cement

Cement jest spoiwem wiążącym dla materiałów budowlanych: zapraw i betonu, utwardzającym hydraulicznie.

Cement - Produkty Specjalne Cement - Produkty Specjalne

Produkty specjalne są przeznaczone do wykonywania przegród przeciwfiltracyjnych oraz wykorzystania w budownictwie infrastruktury drogowej do ulepszania i stabilizacji gruntów.