Heading o firmie

Ścieżki nawigacji

BHP

Całkowite zero – obecnie załoga cementowni pracuje bez wypadku ponad tysiąc dni. Osiągamy to dzięki zaangażowaniu pracowników w działania na rzecz poprawy skuteczności działania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, ich proaktywnemu podejściu do kwestii bezpieczeństwa, wykrywaniu zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych. Jako Pracodawca dokładamy wszelkich starań, aby stale poprawiać warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.”

Zasady dla firm zewnętrznych

Kalendarium wydarzeń BHP:

2020
Uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001:2018. Posiadanie certyfikowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy to potwierdzenie, że Dyckerhoff Polska jest zaangażowany w ochronę zdrowia i zapewnienie ludziom bezpieczeństwa w pracy. W praktyce zarówno życie jak i zdrowie pracowników, partnerów biznesowych, a jednocześnie gości oraz klientów jest lepiej chronione, a oni sami czują się pewniej, przebywając w miejscu objętym certyfikacją.

2019
Konferencja z udziałem PIP „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Byliśmy jej głównym organizatorem.

2018
Nagroda PIP; Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. otrzymała prestiżową nagrodę w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy ,,Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Doceniono ogromny wkład firmy w poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy.

2017
Ćwiczenia na obiektach cementowni z udziałem Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 oraz ratowników z OSP Kowala i Wola Murowana.

2016
Ewakuacja budynku administracyjno-biurowego przeprowadzona przy współudziale OSP Wola Murowana. Epizod ćwiczeń zakładał całkowite zadymienie pięter budynku i jak najszybszą ewakuację wszystkich osób znajdujących się w budynku do miejsca zbiórki


2015
Wyróżnienie Państwowej Inspekcji Pracy za udział w programie prewencyjnym „STOP wypadkom; Zarządzanie BHP – prewencja wypadkowa, spełnienie minimalnych wymagań BHP przez użytkowe maszyny i urządzenia