Heading Franco

Ścieżki nawigacji

„Franco Buzzi Stypendium Upamiętniające”

Jak zapewne pamiętacie, zdecydowaliśmy się pamiętać o Franco nie tylko w naszych sercach, ale także z czymś bardziej namacalnym, co mogłoby zostawić znak w ludziach, którzy nie spotkali go osobiście.

Szukaliśmy pomysłu, który mógłby odzwierciedlać sprawy, które Franco kochał, więc pozwoliliśmy, aby trzy jego pasje napędzały naszą decyzję. Po pierwsze, firma, której poświęcił swoje życie; po drugie, błyskotliwi młodzi ludzie, którzy mogliby stanowić przyszłe uzupełnienie dla firmy; na koniec, ale nie mniej ważne, USA.

Po połączeniu tych elementów, decyzja o przyznaniu utalentowanym młodym ludziom stypendium "Franco Buzzi" została podjęta z łatwością.

Lubimy ideę dawania młodym, zdeterminowanym ludziom możliwości zrobienia skoku naprzód w ich życiu zawodowym, możliwości, która może otworzyć ich na nowe możliwości i przygotować na nowe wyzwania. Sam Franco, w wieku 22 lat - prekursor, za te dni - otrzymał stypendium w ramach prestiżowego Studenckiego Programu Fulbrighta na studia w USA.

Dziś postanowiliśmy poszerzyć zakres inicjatywy o kolejne stypendia, więcej potencjalnych kandydatów, więcej
uniwersytetów.

W ten sposób Buzzi Unicem przyzna dwa stypendia rocznie, które zapewnią synom i córkom pracowników i emerytowanych pracowników, ze wszystkich krajów grupy, a także młodym ludziom, którzy ukończyli szkołę średnią w Casale Monferrato, wyjątkową okazję do wzięcia udziału w studiach magisterskich na najlepszych uniwersytetach amerykańskich:

• McCombs School of Business - University of Texas, Austin;
• Smeal College of Business - Penn State University (PA);
• Missouri University, Columbia;
• College of Business and Economics - Lehigh University (PA).

Wybrane szkoły są bardzo dobrze oceniane i zajmują wysokie miejsca w USA.

Wybrane przez nas programy to 2-letnie, pełnoetatowe MBA, które Buzzi Unicem będzie w pełni finansować, pokrywając nie tylko czesne i opłaty, ale także standardowe koszty dodatkowe (podróże, ubezpieczenie, koszty utrzymania...).

Potencjalni kandydaci muszą spełniać wymagania określone przez kryteria przyjęcia do szkoły, dotyczące stopnia licencjata, doświadczenia zawodowego, znajomości języka angielskiego i umiejętności analitycznych. Kandydaci
powinni również wykazać się silną orientacją na wyniki, zdolnościami intelektualnymi, zdolnościami komunikacyjnymi, dojrzałością, uczciwością, zainteresowaniem działalnością społeczną, zgodnie z sugestiami szkół. (patrz załączone zaproszenie do składania aplikacji).

Przejrzystość i merytoryczność są dla nas kluczem, więc Buzzi Unicem nie może w żaden sposób ingerować w proces oceny i selekcji, który będzie w pełni zarządzany przez każdą uczelnię. Jedynym sposobem na złożenie wniosku jest złożenie go online, na stronie internetowej szkoły.

Faza selekcji będzie przeprowadzana jesienią każdego roku; zaproszeni studenci będą uczestniczyć w programie MBA począwszy od następnej jesieni.

Jesteśmy dumni, że możemy potwierdzić i rozszerzyć ten projekt. Wiemy z całą pewnością, że może to być przełomowa okazja dla skupionych, zaangażowanych ludzi, napędzanych chęcią podróżowania i poszerzania swojej wiedzy i horyzontów.

Lubimy też myśleć o Franco jako o istotnej części tego procesu rozwojowego.