Heading o firmie

Ścieżki nawigacji

Ochrona danych osobowych osób aplikujących

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,

W związku z tym, że aplikują Państwo do Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. („Spółka”) chcielibyśmy wyjaśnić Państwu jak i w jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz w jaki sposób dbamy o ich ochronę. Będziemy gromadzić Państwa dane bezpośrednio od Państwa w trakcie procesu rekrutacyjnego w związku, z którym Państwo aplikujecie do Spółki.


Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w trakcie realizacji procesu rekrutacji jest Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Nowinach, ul. Zakładowa 3.


Cele przetwarzania danych

 1. Komunikacja z Państwem w zakresie Państwa aplikacji.
 2. Przegląd i analizy Państwa kwalifikacji i umiejętności oraz rozważenia Państwa kandydatury do pracy na stanowisku na, które Państwo aplikujecie.
 3. Prawidłowe i skuteczne przeprowadzenie rekrutacji w ramach obecnie trwającego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych.
 4. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych dostarczanie drogą e-mailową lub telefoniczną informacji o możliwości zatrudnienia w Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.

Nie będziemy wykorzystywać Państwa danych osobowych do podejmowania jakichkolwiek automatycznych decyzji lub ich profilowania.

Podstawy prawne do przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zawarte w Artykule 6 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Dane przetwarzamy wyłącznie do dozwolonych celów określonych w w/w Rozporządzeniu.


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się opierać na zgodzie, jeśli jednoznacznie została ona nam udzielona.
 2. Udział Państwa w przyszłych rekrutacjach wymaga udzielenia takiej zgody.
 3. Dane, które przetwarzane są na podstawie zgody to dane umieszczone w dokumentach rekrutacyjnych, inne niż dane wynikające z art. 221 Kodeksu pracy.
 4. Zawsze decyzja o wyrażeniu lub niewyrażeniu zgody należy do Państwa. Brak wyrażenia zgody uniemożliwi przetwarzanie
 5. Mają Państwo prawo wycofać swoją zgodę w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.


Zakres przetwarzanych danych

O ile nie uzgodniono inaczej, będziemy zbierać tylko dane osobowe, które są wymagane w związku ze złożeniem przez Państwa aplikacji w procesie rekrutacyjnym. Zazwyczaj obejmuje to następujące kategorie danych:

 1. Dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres, data urodzenia, stan cywilny
 2. Dane zawodowe takie jak informacja o poprzednich miejscach pracy, stanowiskach, kwalifikacjach, doświadczeniu i umiejętnościach
 3. Dane identyfikacyjne obejmujące złożoną przez Państwa fotografię.


Ochrona danych

Wdrożyliśmy najnowocześniejsze zabezpieczenia fizyczne, elektroniczne i proceduralne, aby zapewnić przechowywanym danym maksymalny poziom bezpieczeństw. Dane są zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem lub ich kradzieżą min. poprzez przechowywanie ich na bezpiecznych serwerach, szyfrowanie komunikacji elektronicznej oraz odpowiednie zabezpieczenie urządzeń mobilnych zdolnych do przenoszenia danych. Bezpieczeństwo wspierają rygorystyczne procedury wewnętrzne.

Odbiorcy danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. Dane mogą zostać udostępnione naszemu właścicielowi spółce Dyckerhoff GmbH z siedziba w Niemczech, jeśli będzie to dozwolone zgodnie z prawem i tyko w zakresie niezbędnym do realizacji celów analityczno –informacyjnych.
 3. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione przez Spółkę innym podmiotom (tzw. odbiorcom danych osobowych). Takimi odbiorcami mogą być dostawcy usług współpracujący ze Spółką, np. doradcy zewnętrzni, dostawcy rozwiązań informatycznych. W każdym przypadku udostępnienia lub powierzenia danych odbywa się na podstawie stosownej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Spółkę.
 4. Dane mogą zostać udostępnione sądom, organom ścigania, organom egzekucyjnym, prawnikom, jeśli jest to prawnie dozwolone i konieczne do spełnienia obowiązku prawnego lub wykazania zasadności lub obrony roszczeń. W pozostałych przypadkach, jeśli będziemy zmuszeni do ujawnienia Państwa danych osobowych każdorazowo zwrócimy się do Państwa prosząc o wyrażenie na to zgody.


Czas przetwarzania danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy nie będzie istniał uzasadniony wymóg do ich posiadania, lub gdy wycofają Państwo swoją zgodę do ich przetwarzania.
 2. W przypadku udziału w procesie rekrutacyjnym, Państwa dane osobowe będą przechowywane do 30 dni od dnia jego zakończenia. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, Państwa dane będą przechowywane do 2 lat od momentu wysłania aplikacji lub do momentu wycofania zgody.
 3. Po upływie okresu przetwarzania dane osobowe zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, tj. zostaną przetworzone w taki sposób, aby nie było możliwe powiązanie ich z żadną osobą.


Prawa w zakresie ochrony danych osobowych

 1. Z zastrzeżeniem pewnych warunków prawnych, mają Państwo prawo żądać dostępu do danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa. Mają Państwo także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wnioskowania o przeniesienie danych. W szczególności, mają prawo Państwo zażądać kopii Państwa danych osobowych, które posiadamy. Jeśli będą Państwo korzystać z tej możliwości może się to wiązać z pobraniem odpowiedniej opłaty. Państwa prawa są szczegółowo unormowane w art. 15-22 dyrektywy UE o ochronie danych (GDPR).
 2. W przypadku któregokolwiek z powyższych żądań prosimy o przesłanie pocztą elektroniczną na adres dane.osobowe@dyckerhoff.com) lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Spółki opisu Państwa danych osobowych, o które chodzi oraz podanie swojego imienia i nazwiska oraz daty urodzenia, aby potwierdzić swoją tożsamość. Możemy poprosić o dodatkowy dowód tożsamości, aby ochronić Państwa dane przed nieuprawnionym dostępem. Ustosunkuje się do Państwa wniosku niezwłocznie, najpóźniej w terminie miesiąca od jego złożenia.
 3. Jeśli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych to możecie taką zgodę wycofać w każdym czasie ze skutkiem na przyszłość, tj. wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzania w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody, możemy nadal przetwarzać dane osobowe, gdy istnieje inna podstawa prawna takiego przetwarzania.
 4. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek obawy związane z tym jak Państwa dane osobowe są przez nas traktowane lub pragną Państwo złożyć skargę mogą się Państwo z nami skontaktować korzystając z danych podanych poniżej, abyśmy mogli zbadać sprawę. Jeśli nie będą Państwo usatysfakcjonowani naszą odpowiedzią lub uznają, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć skargę do właściwego organu nadzoru ochrony danych

Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych może naruszać Państwa prawa, poinformujcie nas o tym. Ochrona prywatności stanowi istotny obszar naszej działalności, dlatego doceniamy wszelkie uwagi i sugestie w tym zakresie. Niezależnie od tego mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie przez Spółkę Państwa danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za spraw z zakresu ochrony danych osobowych. Kontakt z uprawnioną osobą jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: dane.osobowe@dyckerhoff.com

W sprawach związanych z rekrutacjami prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: aplikacja@dyckerhoff.com a także pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Spółki.

Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 3
26-052 Nowiny