Heading o firmie

Ścieżki nawigacji

Relacje z pracownikami

Jesteśmy pracodawcą, który buduje ze swoimi pracownikami długoterminowe relacje. Społeczna odpowiedzialność naszej firmy jest wynikiem przyjętej strategii. Zaangażowanie społeczne wynika z naszego poczucia odpowiedzialności i jest mocno zakorzenione w wartościach naszej firmy. Niezwykle ważną dla nas kwestią jest zdrowie naszych pracowników, ich poczucie bezpieczeństwa zarówno w wymiarze zdrowotnym jak i materialnym, komfort a co za tym idzie - satysfakcja czerpana z pracy w Dyckerhoff Polska.

Kalendarium wydarzeń:

2020
Promowanie ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego pracowników. Przejawem tego działania jest m.in. certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001:2018, który jest widocznym sygnałem zarówno dla naszych pracowników i otoczenia zewnętrznego, że jesteśmy w pełni zaangażowani w proces kompleksowej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzącej do bezpiecznego środowiska pracy oraz eliminacji czynników uciążliwych dla zdrowia. Warto zauważyć, że to kolejny certyfikat ISO związany z systemem zarządzania, jaki posiada firma. Dyckerhoff Polska od lat dba o zapewnienie jak najlepszych warunków pracy, działa na rzecz ochrony środowiska oraz poprawia jakość na każdym etapie swojej działalności.

2019
Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK). Dyckerhoff Polska zwiększa wpłaty na PPK, leżące po stronie Pracodawcy. Jesteśmy przekonani, że wspólne budowanie oszczędności na przyszłą emeryturę, pozytywnie wpłynie na poczucie bezpieczeństwa naszych pracowników i ułatwi postrzeganie Dyckerhoff Polska jako firmy społecznie odpowiedzialnej oraz jako stabilnego i atrakcyjnego pracodawcę.

Dyckerhoff Polska jest pierwszym pracodawcą w Polsce, który korzystając z systemu SAP Payroll dokonał wpłat do PPK. To nasi pracownicy sprawdzili, zweryfikowali, zgłosili uwagi i poprawki, które wykorzystają wszyscy pozostali pracodawcy w Polsce pracujący w środowisku SAP. SAP Polska przekazał nam gratulacje i podziękowania za wsparcie w przygotowaniu platformy SAP do naliczeń PPK.”

2019
Kontynuowanie profilaktyki przeciw wirusowi grypy. Zadowoleni z zainteresowania zeszłorocznym programem zwalczania grypy, postanowiliśmy kontynuować szczepienie profilaktyczne pracowników. Warto dodać, że sfinansowaliśmy szczepienie jedną z najlepszych na rynku szczepionek.

2019
Prywatna opieka medyczna dla pracowników Dyckerhoff Polska. Jako społecznie odpowiedzialny pracodawca, ważnym dla nas krokiem było wprowadzenie prywatnej opieki medycznej dla wszystkich pracowników. Firma ma świadomość, że każdy pracownik objęty jest standardowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Dyckerhoff Polska traktuje pracowników jako największy kapitał, dlatego podjęliśmy decyzję o tak poważnej inwestycji, jak zapewnienie dodatkowej opieki medycznej. Priorytetem było, aby każdy pracownik miał dostęp do komfortowej, dostępnej od ręki prywatnej opieki medycznej na najwyższym poziomie.

2018
Firma zainspirowana Ogólnopolskim Programem Zwalczania Grypy postanowiła zapewnić swoim pracownikom możliwość skorzystania ze szczepień profilaktycznych. Dyckerhoff Polska w trosce o zdrowie swoich pracowników, jako społecznie odpowiedzialny pracodawca, sfinansował wszystkim zainteresowanym pracownikom szczepienie ochronne zapobiegające zachorowaniu na grypę.

2018
„Rak to Twój biznes” - Dyckerhoff Polska wspiera profilaktykę raka wśród kobiet. Edukatorzy onkologiczni odwiedzili zakład Dyckerhoff Polska w Nowinach, by porozmawiać z jego pracownicami o groźnych, choć uleczalnych chorobach i ich profilaktyce.