Heading cement

Ścieżki nawigacji

REACH

Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. informuje, iż w rozumieniu Rozporządzenia REACH, cement jest mieszaniną i nie podlega obowiązkowi rejestracji. Podlega natomiast obowiązkowi dostarczenia Karty Charakterystyki, która jest dostępna na stronie internetowej.

(PDF 337 KB)
(PDF 248 KB)