Heading sustainability

Ścieżki nawigacji

Publikacje

Raport Zrównoważonego Rozwoju 2020
Skonsolidowane oświadczenie niefinansowe zgodnie z włoskim dekretem ustawodawczym 254/2016.

 

Raport Zrównoważonego Rozwoju 2020 został opracowany zgodnie ze standardami Global Reporting Initiative (GRI) na poziomie raportowania "In Accordance - Core" i uwzględnia wymogi Dekretu 254/2016 w sprawie informacji niefinansowych.

Dokument, który jest stale ulepszany pod względem treści i dokładności, zachowuje tę samą strukturę, jaką miał w ubiegłym roku. Potwierdza on, że jest podstawowym narzędziem dostarczającym interesariuszom istotnych informacji na temat wyników naszej Spółki w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego.

Z satysfakcją odnotowujemy, że zainteresowanie informacjami pozafinansowymi szybko rośnie, a my zobowiązujemy się do ciągłego podnoszenia jakości i poziomu szczegółowości tych informacji.