Heading sustainability

Ścieżki nawigacji

Publikacje

Raport Zrównoważonego Rozwoju 2021
Edycja 2021 Raportu Zrównoważonego Rozwoju Buzzi Unicem potwierdza cel neutralności klimatycznej do 2050 roku.

   

 

Raport Zrównoważonego Rozwoju 2021 został opracowany zgodnie ze standardami Global Reporting Initiative (GRI) na poziomie raportowania "In Accordance - Core" i uwzględnia wymogi Dekretu 254/2016 w sprawie informacji niefinansowych.

Dokument, który jest stale ulepszany pod względem treści i dokładności, zachowuje tę samą strukturę, jaką miał w ubiegłym roku. Potwierdza on, że jest podstawowym narzędziem dostarczającym interesariuszom istotnych informacji na temat wyników naszej Spółki w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego.

Z satysfakcją odnotowujemy, że zainteresowanie informacjami pozafinansowymi szybko rośnie, a my zobowiązujemy się do ciągłego podnoszenia jakości i poziomu szczegółowości tych informacji.

 

Raport Zrównoważonego Rozwoju 2020
Skonsolidowane oświadczenie niefinansowe zgodnie z włoskim dekretem ustawodawczym 254/2016.

 

Raport Zrównoważonego Rozwoju 2020 został opracowany zgodnie ze standardami Global Reporting Initiative (GRI) na poziomie raportowania "In Accordance - Core" i uwzględnia wymogi Dekretu 254/2016 w sprawie informacji niefinansowych.

Dokument, który jest stale ulepszany pod względem treści i dokładności, zachowuje tę samą strukturę, jaką miał w ubiegłym roku. Potwierdza on, że jest podstawowym narzędziem dostarczającym interesariuszom istotnych informacji na temat wyników naszej Spółki w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego.

Z satysfakcją odnotowujemy, że zainteresowanie informacjami pozafinansowymi szybko rośnie, a my zobowiązujemy się do ciągłego podnoszenia jakości i poziomu szczegółowości tych informacji.