Heading beton

Ścieżki nawigacji

Pielęgnacja Betonu

Pielęgnacja betonu to szereg działań, podejmowanych już od momentu ułożenia i zagęszczenia mieszanki betonowej, mających na celu zapewnienie optymalnych warunków termiczno-wilgotnościowych w dojrzewającym młodym betonie i umożliwienie prawidłowego przebiegu procesu hydratacji.

 

ochrona świeżego betonu

Świeżo wykonane elementy betonowe należy zawsze zabezpieczyć przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych, tj.

  • wiatrem
  • promieniowaniem słonecznym
  • opadami atmosferycznymi
  • mrozem

 

pielęgnację należy rozpocząć bezzwłocznie po zagęszczeniu i wykończeniu1 powierzchni betonu

Pielęgnacja ma kluczowe znaczenie dla jakości betonu w konstrukcji, dlatego nie wolno jej pomijać i lekceważyć. Od niej zależy, czy finalnie otrzymamy oczekiwany produkt spełniający projektowane właściwości m.in. wytrzymałość i trwałość!

 

pielęgnacja betonu w okresie normalnych i podwyższonych temperatur

Betonowanie zaleca się wykonywać w temperaturach zewnętrznych z przedziału od +5ºC do +25ºC. W tym zakresie temperatur pielęgnacja ma na celu ochronę elementu przed nadmierną utratą wilgoci w wyniku jej odparowywania z powierzchni młodego betonu. Wymaga się, aby powierzchnia betonu pozostawała w kontakcie z wodą w sposób ciągły przez określony czas, stąd też jest to pielęgnacja wilgotnościowa.

Metody wykonywania pielęgnacji wilgotnościowej:

  • zraszanie powierzchni betonu mgiełką wodną i utrzymywanie powierzchni betonu zauważalnie mokrej
  • zalewanie wodą betonowych konstrukcji fundamentowych
  • przykrywanie betonu mokrymi matami jutowymi, konopnymi lub bawełnianymi oraz zabezpieczenie ich przed wyschnięciem
  • stosowanie osłon tj. pokrywanie powierzchni mokrego betonu folią PCV lub PE poprzez przymocowanie jej przy krawędziach i złączach tak, aby ograniczyć możliwość odparowywania wody.

 

pielęgnacja betonu w okresie obniżonych temperatur

Wykonywanie robót budowlanych w okresie obniżonych temperatur ma miejsce, gdy średnia dobowa temperatura powietrza jest niższa niż +5˚C. Specyfika robót budowlanych w temperaturach od -15˚C do +5˚C, wymaga podjęcia określonych działań, które zapewnią wykonanie prac w wysokim stopniu jakości.²

W okresie obniżonych temperatur należy zabezpieczyć beton przed utratą ciepła i zamarznięciem wody zarobowej w betonie.

Metody pielęgnacji termicznej:

  • zachowanie ciepła - stosowanie osłon izolacyjnych, cieplaków
  • dostarczenie dodatkowego ciepła - zastosowanie nagrzewnic

 

Więcej szczegółowych informacji w broszurze. Zapoznaj się!

 

1 zalecenia wg normy PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu.
2 wg instrukcji ITB 282