Heading o firmie

Ścieżki nawigacji

Informacja o wpływie promieniowania jonizującego

Spełniając obowiązek prawny wynikający z Art. 32c. pkt 2 ustawy Prawo atomowe (Dz.U.z 2021 poz. 1941) informuję, że wykonywana przez firmę Dyckerhoff Polska sp. z o.o., działalność związana z narażeniem polegająca na stosowaniu urządzeń zawierających źródła promieniowania jonizującego nie ma wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko.
Wykonywanie działalności nie powoduje także uwalniania substancji promieniotwórczych do środowiska.

Z upoważnienia Zarządu spółki:

Inspektor Ochrony Radiologicznej
Dyckerhoff Polska sp. z o.o.
Nowiny, 17.03.2023