Ścieżki nawigacji

Nota prawna

Dostawca:
Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 3
26-052 Nowiny
Polska

Tel: +48 41 346 60 00
Fax: +48 41 346 64 88
e-mail:
biuro@dyckerhoff.pl

NIP: 657-00-81-493
REGON: 290622478
Numer rejestrowy BDO: 000000032
Nr KRS: 0000024753

Zastrzeżenia prawne

Dowiedz się więcej o naszej Polityce Prywatności.

Prawa autorskie

© Copyright 2020, Dyckerhoff Polska Sp. z o.o., Nowiny, Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, zdjęcia, grafiki, pliki dźwiękowe, animacje i ich układ są chronione odpowiednimi prawami autorskimi i innymi prawami własności intelektualnej.

Komunikaty prasowe i zdjęcia prasowe

Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. wyraźnie wyraża zgodę na powielanie i wykorzystywanie tekstów zamieszczonych w dziale "Media" przez pracowników firm medialnych w celu wykorzystania ich w swoich mediach. W celu wykorzystania zdjęć i dalszych informacji prosimy o kontakt z osobami wymienionymi w danym artykule.

Znaki towarowe

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie znaki towarowe zawarte na stronach internetowych Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. są chronione odpowiednimi prawami do znaków towarowych Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. lub firm z nią powiązanych.

Gwarancje

Informacje te są dostarczane przez Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. bez żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych. O ile podane informacje są uważane za dokładne, mogą zawierać błędy lub nieścisłości.

Linki do innych stron internetowych

Ta strona może od czasu do czasu zawierać linki do innych stron internetowych. Linki te zamieszczane są dla wygody użytkowników i nie stanowią poparcia, sponsoringu ani rekomendacji ze strony Dyckerhoff Polska Sp. z o.o., ani też nie stanowią podstawy do odpowiedzialności za treści, usługi lub produkty dostępne na tych stronach lub za ich pośrednictwem.

Licencja

O ile nie wskazano inaczej, Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. zachowuje pełny i pełny tytuł własności intelektualnej oraz wszelkie prawa własności intelektualnej do materiałów zawartych na stronach internetowych Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. Udostępnienie takich stron internetowych nie wiąże się z udzieleniem jakiejkolwiek licencji.