Ścieżki nawigacji

Zmiany w kierownictwie Dyckerhoff Polska
31 marca 2022

Zmiany w kierownictwie Dyckerhoff Polska

Po ponad 24 latach pracy dla Dyckerhoff Polska na zasłużoną emeryturę przechodzi Dyrektor Generalny – Członek Zarządu Pan Krzysztof Kieres.

Pan Kieres przez wiele lat zasiadając w Zarządzie Dyckerhoff Polska jako Członek Zarządu (początkowo jako Dyrektor Finansowy, a następnie Dyrektor Generalny) z sukcesami zarządzał Spółką realizując politykę Grupy Buzzi Dyckerhoff. Dał się poznać jako skuteczny menadżer zarządzający zespołem w oparciu o swoje wysokie kompetencje, pełne zaangażowanie i nastawienie na osiąganie założonych celów.

Zgodnie z decyzją Zgromadzenia Wspólników z dniem 1.04.2022 nastąpią zmiany w składzie Zarządu Dyckerhoff Polska. Z tym dniem do Zarządu zostaną powołani p. Paolo Zelano jako Prezes Zarządu, p. Mirosław Majchrowicz jako Dyrektor Zarządzający Dyckerhoff Polska i p. Nataliia Pryimak jako Dyrektor Finansowy Dyckerhoff Polska.

Nowi Członkowie Zarządu przez wiele lat zarządzali z sukcesami podległymi im obszarami i zdaniem Zgromadzenia Wspólników z sukcesem będą kontynuować dotychczasowy kierunek rozwoju Dyckerhoff Polska.

Do grona najwyższego kierownictwa Dyckerhoff Polska (senior management) dołączy Pan Adam Dec, któremu Zarząd powierza stanowisko Dyrektora ds. Personalnych i Prawnych.

Nowemu Zarządowi i Dyrektorowi życzymy samych sukcesów w zarządzaniu Spółką, a p. Kieresowi dużo zdrowia i poczucia satysfakcji z osiągniętych rezultatów.