Ścieżki nawigacji

Edycja 2021 Raportu Zrównoważonego Rozwoju Buzzi Unicem potwierdza cel neutralności klimatycznej do 2050 roku
19 kwietnia 2022

Edycja 2021 Raportu Zrównoważonego Rozwoju Buzzi Unicem potwierdza cel neutralności klimatycznej do 2050 roku

Buzzi Unicem przedstawia 21. edycję Raportu Zrównoważonego Rozwoju na rok 2021, dokumentu opisującego wyniki ekonomiczne, środowiskowe i społeczne firmy w 2021 roku.

W minionym roku firma kontynuowała swoje wsparcie, na poziomie globalnym, dla społeczności dotkniętych katastrofą Covid-19, przekazując 1,5 mln euro za pośrednictwem różnych organizacji humanitarnych działających w krajach, w których prowadzi działalność.

Z ekonomicznego punktu widzenia wielkość produkcji uległa poprawie, a wyniki finansowe utrzymały znakomity poziom osiągnięty w poprzednim roku, pomimo globalnej sytuacji kryzysowej.

Jeśli chodzi o ochronę środowiska, firma pracuje obecnie nad określeniem planu strategicznego, którego celem jest wyznaczenie nowych celów w zakresie redukcji emisji CO2, a także potwierdza swoje zaangażowanie w realizację celów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w celu ochrony swoich pracowników, organizując ponad 50% godzin szkoleniowych poświęconych tym zagadnieniom.

W tym kontekście poważnych i znaczących zmian, Buzzi Unicem potwierdza, że będzie działać z myślą o innowacji i postępie, przyciągając i zatrzymując młode talenty, promując merytokrację i pracę zespołową oraz dzieląc się ze swoimi interesariuszami strategiczną wizją zgodną z celami zrównoważonego rozwoju.