Ścieżki nawigacji

Zwrócenie uwagi na kwestie środowiskowe i pomoc lokalnym społecznościom w sytuacji kryzysowej Covid: to tematy, na których koncentruje się Raport o zrównoważonym rozwoju 2020
06 maja 2021

Zwrócenie uwagi na kwestie środowiskowe i pomoc lokalnym społecznościom w sytuacji kryzysowej Covid: to tematy, na których koncentruje się Raport o zrównoważonym rozwoju 2020

Buzzi Unicem publikuje edycję Raportu Zrównoważonego Rozwoju na rok 2020, który zawiera szczegółowe zestawienie wskaźników ekonomicznych, środowiskowych i społecznych, a także aktualizację celów i założeń, zgodnie z polityką promowaną przez firmę.
Z ekonomicznego punktu widzenia, wyniki finansowe pokazują poprawę w stosunku do poziomów osiągniętych w 2019 r., pomimo trudności związanych z nagłą sytuacją zdrowotną. Po stronie środowiskowej dokument informuje o znacznym zmniejszeniu bezwzględnej emisji CO2, zarówno bezpośredniej, jak i pośredniej, podczas gdy wyniki społeczne podkreślają rezultaty dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz potwierdzają tendencję spadkową w zakresie wypadków w miejscu pracy w ostatnich latach.
Ponadto, w celu złagodzenia problemów związanych z kryzysem zdrowotnym, firma postanowiła pomóc ludziom w trudnej sytuacji w krajach, w których znajdują się zakłady Grupy, przekazując ponad 3 miliony euro na konkretną pomoc, we współpracy z różnymi organizacjami non-profit.
Ogólnie rzecz biorąc, raport pokazuje, że kultura zrównoważonego rozwoju jest integralną częścią strategicznych i operacyjnych decyzji firmy, od planowania celów do mierzenia postępów i definiowania przyszłych wyzwań.