Ruszy eko inwestycja
01 lipca 2024

Ruszy eko inwestycja

Ruszy eko inwestycja

Decyzja o wsparciu dla Dyckerhoff Polska

Dyckerhoff Polska s. z o.o. otrzymała decyzję Starachowickiej Strefy Ekonomicznej o wsparciu bardzo ważnej inwestycji, która będzie realizowana w cementowni Nowiny i obejmie modernizację linii technologicznej. Wartość tego przedsięwzięcia przekroczy 200 mln złotych.

-Pozwoli to firmie na utrzymanie produkcji na dotychczasowym poziomie przy niskiej emisji dwutlenku węgla - powiedział Mirosław Majchrowicz, prezes przedsiębiorstwa, który wczoraj wraz z dyrektor finansową Nataliją Pryimak odebrał decyzję z rąk wiceprezes SSE Agaty Binkowskiej.

W związku ze zmianami klimatycznymi rosną też wymogi Unii Europejskiej względem zakładów przemysłowych. Wiążą się one z ograniczeniami emisji dwutlenku węgla, a już w 2032 roku skończą się darmowe przydziały emisyjne dla producentów cementu. Dlatego spółka Dyckerhoff Polska podjęła decyzję o zainwestowaniu ponad 200 milionów złotych w modernizację urządzeń produkujących cement. To pozwoli w przyszłości produkować niskoemisyjny cement.

Zaplanowana inwestycja bedzie najwiekszą, ale nie jedyną. W najbliższych latach firma ma w planach dalsze modernizacje zakładu, na które wyda dużo więcej pieniędzy, żeby najpóżniej do 2032 roku zrealizować cele, jakie stawiają władze Unii Europejskiej dotyczace redukcji śladu weglowego - dodał prezes Majchrowicz.

– Firma zainwestuje kwotę ponad 213 mln złotych, a w związku z nasza decyzją nabędzie prawo do skorzystania z ulgi w postaci zwolnienia z podatku dochodowego od zysku, wypracowanego w ramach tej inwestycji – dodała wiceprezes SSE w Starachowicach Agata Binkowska.