Ścieżki nawigacji

Siódmy rok bez wypadku
02 listopada 2023

Siódmy rok bez wypadku

2 500 dni bezwypadkowych pokazała tablica motywacyjna zamontowana przed Cementownia Dyckerhoff Polska. Oznacza to, że od siedmiu lat nie zanotowano żadnego zdarzenia z udziałem pracowników. Uznajemy to za duży sukces całej załogi i podwykonawców, którzy z nami współpracują.

Jesteśmy z tego wyniku bardzo dumni.

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest traktowane przez zarządzających, załogę oraz kooperantów Dyckerhoff Polska sp. z o.o.  w sposób priorytetowym. Szkolenia, warsztaty oraz działania prewencyjne odnoszą sukces.

Cała załoga doskonali się poprzez warsztaty, codzienne obserwacje, a rezultat bezwypadkowych 2500 dni tyko motywuje do dalszego rozwoju w tym zakresie. Siódmy rok bez wypadku w zakładzie to zasługa wysokiej świadomości pracowników. Pozwala to cieszyć takim wynikiem i wpływać pozytywnie na bezpieczeństwo pracy w różnych obszarach.