Ścieżki nawigacji

Raport Zrównoważonego Rozwoju 2023
10 czerwca 2024

Raport Zrównoważonego Rozwoju 2023

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem Zrównoważonego Rozwoju koncernu Buzzi za 2023 rok!

Od tego roku dostępny wyłącznie w wersji cyfrowej Raport Zrównoważonego Rozwoju 2023 zawiera informacje na temat wyników Grupy w obszarach środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego. W tym wydaniu przedstawiono również analizę modelu zarządzania prawami człowieka w firmie.