Ścieżki nawigacji

Przemysł cementowy w gospodarce odpadami
25 stycznia 2021

Przemysł cementowy w gospodarce odpadami

Stowarzyszenie Producentów Cementu zorganizowało on line debatę ekspercką, która towarzyszyła prezentacji raportu, opracowanego przez Instytut Jagielloński pt. „Przemysł cementowy w gospodarce odpadami”. W debacie wzięli udział: wiceminister Klimatu i Środowiska Jacek Ozdoba, przedstawiciele samorządów i sektora cementowego.

Cementownie odpowiadają za zagospodarowanie 10-15% odpadów komunalnych w Polsce - mówił Maciej Mierzwiński, jeden z autorów raportu. Dodał także, iż sektor cementowy wykreował produkcję paliw alternatywnych w Polsce, a rocznie zagospodarowuje on nawet 2 mln ton odpadów. Wiceminister Klimatu i Środowiska, Jacek Ozdoba, zaznaczył istotną rolę sektora cementowego w gospodarce i zapowiedział konsultacje rozwiązań legislacyjnych z branżą, podkreślając jednocześnie jako kluczową kwestię kosztów zagospodarowania odpadów przez samorządy.

Przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu, Krzysztof Kieres, członek zarządu Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. podkreślił działania sektora cementowego na rzecz ochrony klimatu i środowiska - na czele z redukcją emisji CO2 o 30 % na przestrzeni lat oraz istotną rolą cementu i betonu w GOZ.

Adam Mierzwiński, współautor raportu, podkreślił istotną rolę sektora cementowego w gospodarce odpadami, a także potrzebę uwzględnienia tej roli na poziomie legislacyjnym, w czasie, gdy trwa przebudowa całego systemu. Dyskusję podsumował przewodniczący SPC, Krzysztof Kieres. Zaapelował także do decydentów o przewidywalność prac legislacyjnych oraz udział branży w tych pracach.