Ścieżki nawigacji

12 lutego 2024

"Miniatura Historii" - Opowieść o Współpracy Dyckerhoff z Lokalną Społecznością

W sercu Gminnego Ośrodka Kultury Perła w Nowinach, powstała nowa przestrzeń kulturowa - "Miniatura Historii". Jest to wyjątkowe miejsce, które nie tylko zgromadziło bogate dziedzictwo lokalne, ale także jest rezultatem pasji i zaangażowania społeczności. Dyckerhoff Polska, we współpracy z Gminą Nowiny, z zadowoleniem podjęła wysiłek tworzenia "Miniatury Historii - Izby Pamięci". Naszym celem było nie tylko dokumentowanie historii Cementowni Nowiny, lecz również upamiętnienie życia społeczności lokalnej poprzez zebranie artefaktów, fotografii oraz materiałów audio-wizualnych. Realizacja tego projektu nie byłaby możliwa bez hojności i zaangażowania obecnych oraz byłych pracowników, którzy przekazali cenne eksponaty i pamiątki. Ich wkład, w postaci unikalnych artefaktów i opowieści, był nieoceniony i stanowi istotną część zgromadzonej kolekcji.

"Miniatura Historii" to nie tylko zbiór eksponatów, lecz przede wszystkim przestrzeń, w której historia splata się z teraźniejszością. Dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności, udało się zgromadzić wiele autentycznych świadectw historii, które teraz są dostępne dla wszystkich. Warto wspomnieć, że Dyckerhoff przekazała do "Miniatury Historii" wygodne pufy stylizowane na worki z cementem. Ten oryginalny i praktyczny gest znacząco wzbogacił ekspozycję. Ponadto, mieszkańcy Szewc przekazali do Izby Pamięci oryginalny sztandar  Kieleckiego Kombinatu Cementowo-Wapienniczego Nowiny z lat 70. Ten gest dodatkowo wzbogacił kolekcję historycznych artefaktów.

Należy podkreślić, że "Miniatura Historii" to nie tylko miejsce ożywienia przeszłości, ale także budowania wspólnoty i więzi społecznej. Jest otwarta dla wszystkich - zarówno mieszkańców gminy, pracowników firmy Dyckerhoff, jak i gości z innych regionów, co widać po liczbie odwiedzających w pierwszych miesiącach działalności.

Dzięki zaangażowaniu społeczności, naszych pracowników oraz lokalnych darczyńców, "Miniatura Historii" staje się prawdziwym skarbem dziedzictwa kulturowego gminy Nowiny. To wyjątkowe miejsce, gdzie żywa historia spotyka się z ludźmi i gdzie każdy może znaleźć coś wyjątkowego dla siebie.