Ścieżki nawigacji

Lekcja geografii na terenie cementowni
05 czerwca 2023

Lekcja geografii na terenie cementowni

Ciekawym przykładem współpracy cementowni z lokalną społecznością jest wizyta w Dyckerhoff Polska uczniów oraz nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Włodzimierza Leonarda Lubańskiego z Nowin i odbycie lekcji geografii na terenie cementowni. Uczestnicy wizyty studyjnej, pod okiem przedstawicieli działów Zrównoważonego Rozwoju i BHP, mieli okazję zwiedzić zakład produkcyjny, centralną sterownię, jak również nowoczesne laboratorium badawcze, znajdujące się na terenie zakładu w Nowinach, w którym na bieżąco odbywa się kontrola każdego etapu produkcji, jak również wykorzystywanych surowców i paliw. Podczas wizyty obowiązkowymi przystankami były młyny kulowe do mielenia surowca oraz piece obrotowe do wypału klinkieru.

Bardzo interesującym tematem dla naszych sportowców okazała się być skala zastosowania paliw alternatywnych. Są to wysokokaloryczne, palne frakcje odpadów komunalnych, ograniczające zużycie węgla kamiennego w procesie produkcji klinkieru. Dzięki temu frakcje odpadów nie trafiają na wysypiska, gdzie emitowałyby jeden z najbardziej szkodliwych dla środowiska gazów – metan, będąc również źródłem problemów przez kolejne dziesięciolecia. Jednocześnie ich spalanie wiąże się z emisją mniejszej ilości zanieczyszczeń niż w przypadku węgla kamiennego. Uczniowie dowiedzieli się, że zakład nie jest jednak typową spalarnią odpadów, ponieważ odpady są specjalnie wyselekcjonowane, przetworzone i w postaci paliwa alternatywnego wykorzystywane w celu uzyskania bardzo wysokiej temperatury niezbędnej do wypalania klinkieru – głównego składnika cementu.

Uczestnicy, po zapoznaniu się z procesem technologicznym „na żywo”, wysłuchali prezentacji nt. ”Dyckerhoff Polska – Przeobrażenia na przestrzeni lat”, która odbyła się w nowoczesnej sali szkoleniowej działu BHP.

Czekamy na kolejną lekcję studyjną naszych lokalnych sportowców w Dyckerhoff Polska Sp. z o. o.!