Ścieżki nawigacji

Kampania bezpieczeństwa firmy Dyckerhoff
18 października 2023

Kampania bezpieczeństwa firmy Dyckerhoff

„Popatrz, pomyśl, zrób to lepiej” lub „Popatrz, pomyśl, powiedz”: to hasła obecnie realizowanej kampanii bezpieczeństwa pracy przez Dyckerhoff.

Dyckerhoff jako firma produkcyjna, chce skutecznie dbać o bezpieczeństwo swoich pracowników. Naszym dążeniem jest unikanie wszelkich wypadków. To bardzo ważne podejście i cel, który powinien być priorytetem każdego przedsiębiorstwa. Osiągnięcie tego w najlepszy możliwy sposób wymaga wspólnego wysiłku całej firmy.

W nowej kampanii na rzecz bezpieczeństwa pracowników kierujemy się zasadą: „bezpieczeństwo pracy dotyczy wszystkich”. Każdy powinien czuć się zobowiązany, aby dbać nie tylko o swoje bezpieczeństwo, ale także o bezpieczeństwo swoich kolegów, gości i pracowników innych firm. Podejście, które zakłada, że bezpieczeństwo jest wspólnym celem, pomaga zintegrować wszystkich pracowników i stworzyć bardziej odpowiedzialne środowisko pracy.

Korzystając z otwartej polityki informacyjnej, regularnych szkoleń i instruktaży planujemy zachęcić wszystkich do odpowiedzialnego i bezpiecznego działania. W ten sposób prowadzimy otwarty dialog z pracownikami, sąsiadami, władzami i innymi zainteresowanymi stronami. Bezpieczeństwo pracowników to proces ciągłego doskonalenia i wspólnego wysiłku. Im bardziej zaangażowani są zarząd i pracownicy, tym większa szansa na osiągnięcie celu - unikanie wypadków i zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy dla wszystkich.

Kampania wstępnie została zaplanowana na jeden rok i podzielono ją na cztery części. Jeden etap obejmuje okres około trzech miesięcy. Realizowana jest ona nie tylko w Polsce, ale jednocześnie w pozostałych lokalizacjach Dyckerhoff m.in. w Niemczech, Luksemburgu, Holandii, Czechach i na Ukrainie. Wdrażając tą kampanię, chcemy skutecznie zintegrować zasadę "bezpieczeństwo pracy dotyczy wszystkich" w kulturę firmy i pomóc pracownikom poczuć się zaangażowanymi w tworzenie bezpiecznego i odpowiedzialnego środowiska pracy.

Dyckerhoff zdaje sobie sprawę, że bezpieczeństwo pracowników to inwestycja w długoterminową stabilność i sukces firmy.  Warto również brać pod uwagę, że kampanie bezpieczeństwa pracy to proces ciągły. Sukces polega na stałym zaangażowaniu i dążeniu do poprawy standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy.