Ścieżki nawigacji

Go-live systemu SAP S/4 HANA
01 maja 2023

Go-live systemu SAP S/4 HANA

W Dyckerhoff Polska dnia 1 maja 2023 r. miało miejsce uruchomienie systemu SAP S/4 HANA, który od tego dnia jest oficjalnie dostępny dla użytkowników. Udana implementacja jest wynikiem kilkuletniego zaangażowania dużego międzynarodowego zespołu projektowego składającego się z pracowników wewnętrznych i zewnętrznych.

SAP S/4 HANA jest następcą dotychczasowego systemu SAP R/3, który stosujemy we wszystkich krajach, w których działa spółka Dyckerhoff, do obsługi wielu bieżących procesów w przedsiębiorstwie. S/4 HANA to skrót pochodzący z języka angielskiego, gdzie „S“ oznacza „prosty“, „4“ oznacza czwartą generację systemu SAP, a „HANA“ to akronim od High Performance Analytic Appliance (wysoce wydajne narzędzie analityczne). SAP S/4 HANA jest narzędziem wspierającym cyfrową transformację naszego przedsiębiorstwa.

Przejście na system SAP S/4HANA to znaczący krok, który niesie ze sobą wiele korzyści: wydajniejsze procesy biznesowe, bardziej intuicyjny interfejs użytkownika, lepsza analiza danych oraz możliwość korzystania z najnowszych technologii, takich jak sztuczna inteligencja. Dzięki nowej platformie SAP Dyckerhoff Polska zyskała wydajne narzędzie.
Po uruchomieniu produkcyjnym (tzw. go-live) w Polsce będziemy realizować wyznaczony cel stopniowej implementacji w kolejnych krajach, w których działa Dyckerhoff.

Dyckerhoff Polska jest nie tylko pierwszym oddziałem firmy Dyckerhoff, który uruchomił system SAP S/4 HANA, ale także jednym z nielicznych przedsiębiorstw w Polsce, które z sukcesem wdrożyły to najnowsze oprogramowanie SAP.

Opracowanie i wdrożenie nowego systemu to zadanie wymagające wysokich kompetencji i umiejętności współpracy. Pomyślne wdrożenie systemu jest sukcesem, który dowodzi profesjonalizmu i determinacji całego zespołu. W szczególności pomyślny przebieg fazy go-live jest zasługą naszych kolegów i koleżanek z Polski. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym pracownikom, kolegom z działu IT oraz konsultantom zewnętrznym za ich entuzjazm i ciężką pracę przy realizacji tego projektu.