Ścieżki nawigacji

Dyckerhoff Polska pomaga Ukrainie
11 marca 2022

Dyckerhoff Polska pomaga Ukrainie

Spółka nie pozostała obojętna na tragedię wojny jaka dotknęła naszych kolegów na Ukrainie. Dyckerhoff Polska sfinansowała i zorganizowała  transport pomocy humanitarnej dla rodzin pracowników Dyckerhoff Ukraina. Było to olbrzymie przedsięwzięcie logistyczne, w które zostali zaangażowani pracownicy Działu Zakupów i Magazynu. Transport objął ponad 30 palet wypełnionych po brzegi żywnością, lekarstwami i wszystkimi najpotrzebniejszymi rzeczami.

Pomogliśmy również w ewakuacji 36 osób będących członkami rodzin pracowników Dyckerhoff Ukraina, które zdecydowały się na ucieczkę z ogarniętego wojną kraju i przyjazd do Polski. Nasz zespół wspiera kolegów z Ukrainy w obszarze socjalno-bytowym, formalnym i legalizacyjnym. Pomagamy w organizacji oraz logistyce działań, jak również w najpilniejszych potrzebach.

Bliscy ewakuowanych są wdzięczni. Sami zostali aby walczyć. Jednakże czują się lepiej  bo wiedzą, że ich rodziny są bezpieczne.