Ścieżki nawigacji

Druga edycja lekcji geografii na terenie cementowni dla uczniów z Nowin!
15 maja 2024

Druga edycja lekcji geografii na terenie cementowni dla uczniów z Nowin!

Po raz drugi w Dyckerhoff Polska przeprowadzona została „lekcja geografii w terenie” dla uczniów oraz nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Włodzimierza Leonarda Lubańskiego z Nowin. Uczniowie zapoznali się z działaniami na rzecz ochrony środowiska realizowanymi w zakładzie produkcyjnym.

Uczestnicy, pod okiem przedstawicieli działu Zrównoważonego Rozwoju, wizytowali zakład górniczy „Kowala” oraz obejrzeli pokaz wykonywania robót strzałowych z tarasu widokowego kopalni. Uczniowie zwiedzili zakład produkcyjny, centralną sterownię, jak również nowoczesne laboratorium badawcze, znajdujące się na terenie zakładu w Nowinach, w którym na bieżąco odbywa się kontrola każdego etapu produkcji oraz gotowego wyrobu.

Uczestnicy, po zapoznaniu się z procesem technologicznym „na żywo”, wysłuchali prezentacji na temat działań cementowni związanych z ochroną środowiska ”Dyckerhoff Polska – Przeobrażenia na przestrzeni lat”. Spotkanie odbyło się w nowoczesnej sali szkoleniowej działu BHP.

Czekamy na kolejną lekcję studyjną naszych lokalnych sportowców w Dyckerhoff Polska sp. z o. o.!