Ścieżki nawigacji

Ponad 2000 dni bez wypadku
07 czerwca 2022

Ponad 2000 dni bez wypadku

2000 dni bez wypadku pokazała w maju 2022 roku tablica elektroniczna zamontowana  przed zakładem. To duży sukces całej załogi i podwykonawców, którzy z nami kooperują. Oznacza, że od blisko sześciu lat w cementowni Dyckerhoff Polska spółka z o.o. nie zanotowano żadnego zdarzenia wypadkowego.

Bezpieczeństwo i higiena pracy jest priorytetem zarówno dla zarządzających jak i pracowników oraz współpracowników Dyckerhoff Polska sp. z o.o.

– Tak dobry wynik jest rezultatem audytów, szkoleń i stałego usprawniania kultury pracy – mówi Jacek Starula, kierownik BHP w Dyckerhoff Polska. – Doskonalimy się poprzez warsztaty, codzienne obserwacje, a rezultat bezwypadkowych 2000 dni tyko nas motywuje do dalszych  działań i rozwoju w tym zakresie. Wysoka świadomość załogi pozwala nam się cieszyć takim wynikiem i wpływać pozytywnie na bezpieczeństwo pracy.