Heading beton

Ścieżki nawigacji

Co to jest KONSYSTENCJA i jaką wybrać?

Konsystencja to stopień urabialności mieszanki betonowej, który charakteryzują klasy konsystencji. W przypadku pomiaru metodą opadu stożka zazwyczaj wyższa klasa konsystencji ułatwia zagęszczanie mieszanki betonowej oraz zapewnia szczelne wypełnienie form. Konsystencję należy zawsze dobierać do sposobu wbudowania i zagęszczania mieszanki betonowej stosując zasadę: im mieszanka bardziej gęsta, tym potrzebna jest większa energia do jej zagęszczenia, i odwrotnie.