Heading beton

Ścieżki nawigacji

Co to jest KONSYSTENCJA i jaką wybrać?

Konsystencja to stopień urabialności mieszanki betonowej, który charakteryzują klasy konsystencji. Pomiar wykonuje się stosując metodę opadu stożka. Konsystencję mieszanki betonowej należy dobierać do sposobu jej wbudowania i zagęszczania stosując zasadę: im mieszanka bardziej gęsta, tym większa energia jest potrzebna do jej zagęszczenia, i odwrotnie. Zazwyczaj wyższa klasa konsystencji ułatwia zagęszczanie mieszanki i zapewnia szczelne wypełnienie form.