Heading o firmie

Ścieżki nawigacji

Kodeks postępowania

Buzzi Unicem SpA i Dyckerhoff Polska sp. z o.o., jako firma należąca do grupy Buzzi Unicem, uważają etykę za istotną część zarządzania biznesem, a pełna zgodność z prawem jest atutem, który wnosi wartość dodaną do firmy.

Z tego powodu wprowadzono Kodeks Postępowania Buzzi Unicem.

Zasady zawarte w Kodeksie mają zastosowanie do wszystkich pracowników, dostawców i wszelkich osób działających w imieniu i/lub na rzecz Dyckerhoff Polska sp. z o.o., w tym, ale nie wyłącznie, do przedstawicieli, agentów, partnerów, konsultantów zewnętrznych, podmiotów powołanych przez spółkę, itp.

Dyckerhoff Polska sp. z o.o. udostępnia każdemu, kto dowiedział się o niezgodnym z prawem postępowaniu lub naruszeniu Kodeksu Postępowania, odpowiednie kanały zgłaszania tego faktu, tak aby zapewnić poufność osobie zgłaszającej.

Zgłoszenie należy przesyłać w jeden z poniższych sposobów:

      Cement Hranice, akciová společnost
      Interní audit
      Bělotínská 288
      753 01 Hranice
      Czechy

      lub

      Dyckerhoff GmbH
      Internal Audit
      Biebricher Straße 68
      65203 Wiesbaden
      Germany