Heading cement

Ścieżki nawigacji

CEM III/A 42,5 N - LH/HSR/NA

CEM III/A 42,5 N - LH/HSR/NA jest cementem hutniczym specjalnym o niskim cieple hydratacji, wysokiej odporność na siarczany i niskiej zawartość alkaliów.  Cement CEM III/A 42,5 N - LH/HSR/NA jest cementem o normalnej wytrzymałości wczesnej oznaczonej przez  N. Głównymi obszarami zastosowań są: produkcja betonu do klasy C60/75, beton towarowy, płyty betonowe, beton z przeznaczeniem na oczyszczalnie  ścieków, betony i elementy betonowe masywne i silnie  narażone na oddziaływanie tzw. środowiska agresywnego (siarczany). Oferowany jest jako cement luzem.