Heading cement

Ścieżki nawigacji

CEM II/A-LL 42,5 R

CEM II/A-LL 42,5 R jest cementem klasy 42,5 o wysokiej wytrzymałości wczesnej oznaczanej przez R i średnim cieple hydratacji. Główne zastosowanie to produkcja: betonu towarowego, prefabrykowanych elementów betonowych, betonu sprężonego, gotowych zapraw budowlanych. Oferowany jest jako cement luzem.