Heading cement

Ścieżki nawigacji

CEM II/B-V 32,5 R - HSR

CEM II/B-V 32,5 R – HSR  jest specjalnym cementem portlandzkim popiołowym, posiadającym wysoką odporność na środowiska zawierające siarczany. Jest to cement klasy 32,5 o wysokiej wytrzymałości wczesnej oznaczanej przez R. Najpopularniejsze obszary zastosowań to: beton do klasy C30/37, jastrychy, posadzki, stabilizacja gruntów czy drobne elementy betonowe. Oferowany jest jako cement luzem.