Heading cement

Ścieżki nawigacji

CEM II/B-M (V-LL) 42,5 R

CEM II/B-M (V-LL) 42,5 R jest cementem klasy 42,5 o wysokiej wytrzymałości wczesnej oznaczanej przez R, o średnim cieple hydratacji. Zwykle stosowany do produkcji betonu towarowego, gotowych wyrobów i towarów  betonowych, zapraw. Oferowany jest zarówno jako cement luzem jak i cement workowany.