Heading cement

Ścieżki nawigacji

CEM II/B-M (S-V) 42,5 N

CEM II/B-M (S-V) 42,5 N jest cementem portlandzkim wieloskładnikowym klasy 42,5 o normalnej wytrzymałości wczesnej oznaczonej przez N i średnim cieple hydratacji. Najpopularniejsze obszary zastosowań to: produkcja betonu towarowego, architektonicznego i SCC, jastrychy, posadzki,  stabilizacja gruntów, produkcja zapraw tynkarskich i murarskich, czy drobne elementy betonowe. Oferowany jest jako cement  luzem.