Heading beton

Ścieżki nawigacji

beton jamisty

Beton jamisty jest całkowicie przepuszczalny dla wody opadowej. Zawiera od 15-30% pustych przestrzeni, które umożliwiają jej bezpośredni przepływ. Bardzo dobra jednorodność porów w całym przekroju betonu zapewnia przepływ wody do dolnych warstw konstrukcji lub gruntu. Stosowany jest do szybkiego odprowadzania wody z powierzchni użytkowych w celach uniknięcia szkód związanych z penetracją powierzchni przez wodę opadową..

 

właściwości

 • doskonała przepuszczalność dla wody, nawet do 30 l/m2/sek.
 • szybkie usuwanie wody z powierzchni
 • wytrzymałość betonu na ściskanie do 20 MPa
 • wysoka trwałość betonu

 

co zyskujesz?

 • warstwę całkowicie przepuszczalną dla wody
 • szybkie odprowadzanie wody do gruntu podczas opadów deszczu
 • sztywność podbudowy pod płyty boiska, korty, place zabaw itp.
 • dodatkowe powierzchnie odprowadzające wodę deszczową do gleby w obszarach miejskich

 

zastosowanie

 • podbudowa pod korty tenisowe, wielofunkcyjne boiska sportowe, bieżnie, place zabaw, siłownie plenerowe
 • ścieżki rowerowe, ścieżki dla pieszych, alejki parkowe
 • stabilizacja przepuszczalna dla nawierzchni brukowych lub kamiennych
 • drenaż przy budowie systemowych murów oporowych

 

charakterystyka produktu

 • dostępny w klasach wytrzymałości na ściskanie: do C8/10, C12/15 i C16/20 *
 • konsystencja S2
 • wbudowanie za pomocą kosza lub bezpośrednio z betonomieszarki
 • układanie bez wibrowania, zalecane wałowanie
 • po wbudowaniu należy przykryć folią, pielęgnacja jak dla betonów zwykłych

 

* Podstawowa produkcja i dostawa betonu odbywa się według: PN-EN 206+A2:2021-08 „Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność” i PN-B-06265:2022-08 „Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność -- Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-08”.