Heading beton jakosc

Ścieżki nawigacji

kontrola produkcji

We wszystkich zakładach produkcji betonu Dyckerhoff Polska obowiązuje jednolity Zakładowy System Kontroli Produkcji (Księga Kontroli Produkcji). W jego ramach funkcjonuje Laboratorium Betonu, którego zadaniem jest:

  • wsparcie produkcji w zakresie kontroli produkowanych mieszanek
  • dobór odpowiedniej jakości surowców
  • dobór odpowiednich domieszek chemicznych
  • bieżąca kontrola dostarczanych składników
  • doradztwo techniczne
  • opracowywanie receptur w zależności od przedkładanych specyfikacji
  • badanie właściwości stwardniałego betonu oraz ocena zgodności pod katem wymaganych właściwości
  • statystyczna ocena danych
  • archiwizacja danych z badań

Potwierdzeniem zachowania wysokich standardów jest uzyskanie przez wszystkie zakłady Dyckerhoff Polska Krajowego Certyfikatu Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji.

Aktualne Certyfikaty znajdziesz pod poniższym odnośnikiem: Pliki do pobrania