Stopka redakcyjna

Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 3
26-052 Nowiny
NIP: 657-00-81-493
REGON 290622478
Numer rejestrowy BDO 000000032

Tel. +48 041 346 60 00
Fax. +48 041 346 64 88

Nr KRS: 0000024753
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego: 70 000 000 zł

Nota prawna

Serwis ten ma charakter informacyjno-edukacyjny. Żadna część tego serwisu nie może być publikowana bez pisemnej zgody Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania mogą odbywać się jedynie i wyłącznie do użytku prywatnego za wyjątkiem zdjęć zamieszczonych na stronie WWW Dyckerhoff Polska Sp. z o.o., których kopiowanie, przetwarzanie elektroniczne, a także publikowanie bez zezwolenia administratora niniejszej strony jest zabronione.

Za szkody wynikające z zastosowania informacji zawartych w serwisie, w tym za jakąkolwiek wadę wykonania stron, a w szczególności za błędy w treści merytorycznej niniejszej strony, jak też za wirus komputerowy lub awarię systemu, Dyckerhoff Polska Sp. z o.o., jak również autorzy niniejszej strony, nie ponoszą odpowiedzialności. Takie ograniczenie odpowiedzialności skuteczne jest również w przypadku, gdy przedstawiciele Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. zostali poinformowani o możliwości powstania szkody.

Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. nie ponosi również odpowiedzialności za zawartość innych stron internetowych, dzięki którym uzyskali Państwo dostęp do niniejszej strony internetowej, jak i tych, do których możecie Państwo uzyskać dostęp dzięki niniejszej stronie internetowej.

Nazwy handlowe umieszczone w niniejszym serwisie stanowią zarejestrowane znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za zgodą Dyckerhoff Polska Sp. z o.o..