Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. oferuje szeroki asortyment gotowych mieszanek stosowanych w budownictwie hydrotechnicznym i geotechnice między innymi w dziedzinach: prace naprawcze obiektów hydrotechnicznych w tym obwałowań przeciwpowodziowych, innych urządzeń przeciwpowodziowych, budowle hydrotechniczne, ochrona środowiska, budowle podziemne o specjalnych wymaganiach. Oferujemy również gotowe mieszanki stosowane w budownictwie drogowym do stabilizacji, ulepszenia i wzmacniania gruntu.

Do zastosowania w w/w dziedzinach wytwarzane są przez Dyckerhoff Polska następujące grupy produktów, których receptury są każdorazowo uzgadniane ze szczególnym uwzględnieniem wymagań klienta:

Solidur gotowe mieszaniny samotwardniejące do wypełniania ścianek szczelinowych, ścianek wąskich stosowanych m.in. do naprawy, uszczelniania, wzmacniania wałów przeciwpowodziowych i zapór ziemnych czy betonowych, uszczelnienia składowisk odpadów, pali, podsadek w górnictwie i wypełniania innych pustek.

Lipidur jest złożonym mineralnym spoiwem hydraulicznym o właściwościach osuszająco- wzmacniających przeznaczonych do stabilizacji, uszczelniania i wzmacniania gruntu przy budowie, naprawie, modernizacji dróg metodą mieszania na miejscu w gruncie (mix-in-place). Spoiwo Lipidur wykazuje cechy pośrednie pomiędzy wapnem i cementem, co pozwala połączyć korzystne cechy obu spoiw. Właściwości osuszające typowe dla wapna i cechy wiążące typowe dla cementu stanowią wypełnienie asortymentu spoiw stosowanych dotychczas w drogownictwie.