Systemy Budowlane

SOLIDUR ® jest głównie mieszaniną cementu, hydraulicznych dodatków oraz wypełniaczy zawierających ił bentonitowy. Składniki te występują jako substancje wiążące wraz z odpowiednio dobranymi składnikami ilastymi, stanowiące wypełniacz powstającego materiału. Mieszanki systemowe SOLIDUR ® posiadają Aprobatę Techniczną Instytutu Techniczno-Przyrodniczego do stosowania m.in. jako przegrody przeciwfiltracyjne: w podłożu urządzeń wodno-melioracyjnych, w korpusie i podłożu nasypów stanowiących zapory i obwałowania zbiorników rolniczych oraz wałów przeciwpowodziowych.

LIPIDUR ® to grupa spoiw hydraulicznych wyprodukowanych na bazie cementu, wyselekcjonowanych dodatków mineralnych i wytwarzanych w warunkach przemysłowych przy stałej kontroli produkcji. Przeznaczone są do wykorzystania w budownictwie infrastruktury drogowej i innych pracach inżynieryjnych do ulepszania i stabilizacji przede wszystkim przewilgoconych gruntów spoistych i małospoistych o niskiej nośności. Właściwości i skład spoiw odpowiadają wymaganiom zawartym w serii norm PN-EN 13282 Hydrauliczne spoiwa drogowe.