CEM III/A 42,5 N

Skład

CEM III/A 42,5 N jest cementem hutnicznym klasy 42,5 N według EN 197-1. Głównymi składnikami CEM III/A 42,5 N są klinkier portlandzki i granulowany żużel wielkopiecowy. Gips jest stosowany jako regulator czasu wiązania.

Właściwości

 • umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości wczesnych,
 • umiarkowane ciepło hydratacji,
 • przyrost wytrzymałości w okresach późniejszych niż 28 dni,
 • dobra urabialność,
 • podwyższona odporność na agresję chemiczną,
 • jasna barwa.

Zalecane stosowanie

 • produkcja betonu towarowego w klasach do C 40/50,
 • produkcja betonu samozagęszczalnego SCC i architektonicznego,
 • betonowanie w warunkach podwyższonych temperatur,
 • stabilizacja gruntów w budownictwie drogowym,
 • posadzki przemysłowe,
 • budownictwo komunalne,
 • betony masywne,
 • produkcja prefabrykatów instalacji kanalizacyjnych,
 • budowa obiektów i urządzeń infrastruktury o szczególnych wymaganiach w zakresie ochrony środowiska.

Dokumenty

CSWU CEM III/A 42,5 N
CEM III/A 42,5 N - wyniki badań
CEM III/A 42,5 N - Deklaracja Właściwości Użytkowych
Katalog Cementy